Thiết bị này tuân thủ phần 15 của các quy tắc FCC. Việc vận hành tuân theo hai điều kiện sau: (1) Thiết bị này không được gây ra nhiễu có hại và (2) thiết bị này phải chấp nhận bất kỳ nhiễu nào nhận được, bao gồm nhiễu có thể gây ra hoạt động không mong muốn.

Ghi chú: Thiết bị này đã được kiểm tra và chứng nhận tuân thủ với các giới hạn dành cho thiết bị kỹ thuật số Nhóm B, tuân theo phần 15 của quy tắc FCC. Các giới hạn này được thiết kế để cung cấp sự bảo vệ hợp lý trước nhiễu có hại gây ra bởi cài đặt của dân cư. Thiết bị này tạo, sử dụng và có thể phát ra năng lượng tần số radio cũng như, nếu không được cài đặt và sử dụng tuân theo hướng dẫn, có thể gây ra nhiễu có hại cho truyền thông vô tuyến. Tuy nhiên, không có bảo đảm nào rằng nhiễu sẽ không xảy ra trong một cài đặt cụ thể. Nếu thiết bị này gây ra nhiễu có hại đối với việc nhận tín hiệu của radio hoặc TV, tình trạng này có thể được xác định bằng cách bật và tắt thiết bị, người dùng được khuyến khích cố gắng khắc phục nhiễu bằng một trong số các phương pháp sau:

  • Thay đổi hướng hoặc thay đổi vị trí của ăng-ten thu tín hiệu.

  • Tăng khoảng cách giữa thiết bị và máy thu.

  • Cắm thiết bị vào ổ điện trên một mạch khác với mạch có máy thu.

  • Hỏi ý kiến người bán hoặc kỹ thuật viên radio/TV có kinh nghiệm để được trợ giúp.

Quan trọng: Các thay đổi hoặc sửa đổi đối với sản phẩm này không được phép của Apple có thể làm vô hiệu hóa khả năng tương thích điện từ (EMC) và tuân thủ dành cho thiết bị không dây và chấm dứt quyền sử dụng sản phẩm của bạn. Sản phẩm này đã chứng minh được khả năng tuân thủ EMC dưới các điều kiện gồm có sử dụng thiết bị ngoại vi phù hợp và cáp được bảo vệ giữa các bộ phận của hệ thống. Điều quan trọng là bạn phải sử dụng các thiết bị ngoại vi phù hợp và cáp phải được bảo vệ giữa các bộ phận của hệ thống để giảm khả năng gây nhiễu cho radio, TV và các thiết bị điện tử khác.