Các cài đặt dành cho ứng dụng Ảnh nằm trong Cài đặt > Ảnh & Camera. Những cài đặt này bao gồm:

  • Chia sẻ Ảnh và Kho Ảnh của tôi

  • Trình chiếu