Chạm vào giá của ứng dụng (hoặc chạm Miễn phí), sau đó chạm Mua để mua ứng dụng đó. Nếu ứng dụng miễn phí, chạm tải về từ nút iCloud.

Nếu bạn thấy tải về từ nút iCloud thay vì giá, điều đó có nghĩa là bạn đã mua ứng dụng và bạn có thể tải về lại mà không bị tính phí. Trong khi tải về hoặc cập nhật ứng dụng, biểu tượng của ứng dụng sẽ xuất hiện trên Màn hình chính cùng với chỉ báo tiến trình.

  • Sử dụng thẻ quà tặng hoặc mã quà tặng. Chạm vào Nổi bật, cuộn đến dưới cùng, sau đó chạm vào Đổi quà.

  • Gửi quà tặng. Xem mục bạn muốn tặng, sau đó chạm nút tác vụ và Quà tặng.

  • Giới hạn các giao dịch mua trong ứng dụng. Nhiều ứng dụng cung cấp nội dung bổ sung hoặc các cải tiến nâng cao có tính phí. Để giới hạn các giao dịch mua có thể được thực hiện trong ứng dụng, hãy truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Giới hạn (đảm bảo Giới hạn được bật) và tắt Mua Trong Ứng dụng. Xem Giới hạn.

  • Xóa một ứng dụng. Chạm và giữ biểu tượng ứng dụng trên Màn hình chính cho tới khi biểu tượng bắt đầu rung lắc, sau đó chạm nút xóa. Khi bạn hoàn tất, hãy bấm nút Home. Bạn không thể xóa các ứng dụng tích hợp. Thao tác xóa ứng dụng cũng sẽ xóa dữ liệu của ứng dụng. Bạn có thể tải về lại miễn phí bất kỳ ứng dụng nào bạn đã mua trên App Store.

Để biết thông tin về cách xóa tất cả các ứng dụng, dữ liệu và cài đặt của bạn, hãy xem Khởi động lại hoặc đặt lại iPhone.