• Nếu bạn biết nội dung đang tìm kiếm, chạm Tìm kiếm. Hoặc chạm Danh mục để duyệt theo loại ứng dụng.

  • Bạn muốn thông báo cho bạn bè về ứng dụng? Tìm ứng dụng, chạm nút tác vụ, sau đó chọn phương thức. Xem AirDrop, iCloud và các cách thức chia sẻ khác.

  • Sử dụng Danh sách Mong muốn. Để theo dõi một ứng dụng mà bạn có thể muốn mua sau này, hãy chạm nút tác vụ trên trang ứng dụng, sau đó chạm Thêm vào Danh sách Mong muốn.

  • Những ứng dụng nào đang được sử dụng quanh đây? Chạm Gần tôi để tìm hiểu các ứng dụng phổ biến nhất mà những người khác xung quanh bạn đang sử dụng. (Dịch vụ Định vị phải được bật trong Cài đặt > Bảo mật > Dịch vụ Định vị.) Hãy dùng thử tính năng này tại bảo tàng, sự kiện thể thao hoặc khi đang đi du lịch để có trải nghiệm trọn vẹn hơn.

    Màn hình Ứng dụng Gần tôi hiển thị một số ứng dụng liên quan đến việc xem bóng chày. Nút Danh sách Mong muốn ở phía trên cùng bên phải. Ở dưới cùng, từ trái sang phải, là các tab Nổi bật, Bảng Xếp hạng, Gần tôi, Tìm kiếm và Cập nhật.