Sử dụng App Store để duyệt, mua và tải các ứng dụng về iPhone.

Màn hình nổi bật của App Store, hiển thị các mục Mới & Đáng xem cũng như các mục Thú vị, với nút Danh mục ở phía trên bên trái và nút Danh sách Mong muốn ở phía trên bên phải. Ở dưới cùng, từ trái sang phải, là các tab Duyệt, Bảng Xếp hạng, Gần tôi, Tìm kiếm và Cập nhật.

Ghi chú: Bạn cần kết nối Internet và ID Apple để sử dụng App Store. App Store không khả dụng ở mọi khu vực.