CẢNH BÁO: Để biết thông tin quan trọng về việc điều hướng an toàn và tránh sao lãng khi đang lái xe, hãy xem Thông tin an toàn quan trọng.

Bản đồ hiển thị vị trí (được biểu thị bằng mốc màu đỏ). Phía trên mốc là biểu ngữ, với hướng lái xa Nhanh ở bên trái, tên của vị trí và xếp hạng sao của Yelp và số lượng đánh giá và nút Thông tin Khác ở bên phải. Ở trên cùng là nút Xem hướng ở bên trái, trường tìm kiếm ở giữa và nút dấu trang ở bên phải. Dọc phía dưới cùng là các nút theo dõi, chế độ xem 3D, chỉ đường, chia sẻ và cài đặt.

Quan trọng: Bản đồ, chỉ đường, Flyover và các ứng dụng dựa trên vị trí phụ thuộc vào dịch vụ dữ liệu. Những dịch vụ dữ liệu này có thể thay đổi và có thể không khả dụng tại tất cả các khu vực, do đó bản đồ, hướng, Flyover hoặc thông tin dựa trên vị trí có thể không khả dụng, không chính xác hoặc không hoàn chỉnh. Một số Bản đồ yêu cầu Dịch vụ Định vị. Xem Bảo mật.

Di chuyển xung quanh Bản đồ bằng cách kéo màn hình. Để quay sang một hướng khác, xoay bằng hai ngón tay. Để trở về hướng bắc, chạm vào la bàn biểu tượng la bàn ở phía trên bên phải.

  • Phóng to hoặc thu nhỏ. Chạm hai lần bằng một ngón tay để phóng to và chạm bằng hai ngón tay để thu nhỏ—hoặc chỉ cần chụm và mở. Thang đo xuất hiện ở phía trên bên trái trong khi thu phóng. Để thay đổi cách hiển thị khoảng cách (dặm hoặc kilômét), truy cập Cài đặt > Bản đồ.

Bạn có thể tìm kiếm một vị trí theo nhiều cách khác nhau:

  • Đường giao (“số 8 và chợ”)

  • Khu vực (“làng greenwich”)

  • Mốc (“guggenheim”)

  • Mã zip

  • Doanh nghiệp (“phim”, “nhà hàng tại san francisco ca,” “apple inc new york”)

Hoặc nếu Bản đồ dự đoán nơi bạn hướng đến trong khi nhập tìm kiếm, hãy chạm vào vị trí đó trong danh sách bên dưới trường tìm kiếm.

  • Tìm vị trí của một liên hệ hay của tìm kiếm gần đây hoặc tìm kiếm được đánh dấu trang. Chạm nút dấu trang.

  • Chọn chế độ xem của bạn. Chạm nút Cài đặt, sau đó chọn Thông thường, Hỗn hợp hoặc Vệ tinh.

  • Đánh dấu vị trí theo cách thủ công. Chạm và giữ bản đồ cho đến khi mốc đã cắm xuất hiện.