Bàn phím quốc tế cho phép bạn nhập văn bản ở nhiều ngôn ngữ khác nhau, bao gồm các ngôn ngữ Châu Á và ngôn ngữ viết từ phải sang trái. Để có danh sách các bàn phím được hỗ trợ, hãy truy cập www.apple.com/asia/iphone/specs.html.

 • Quản lý bàn phím.  Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Quốc tế > Bàn phím.

 • Thêm bàn phím: Chạm vào Thêm Bàn phím Mới, sau đó chọn bàn phím từ danh sách. Lặp lại để thêm nhiều bàn phím.

 • Xóa bàn phím:  Chạm vào Sửa, chạm vào nút xóa bên cạnh bàn phím bạn muốn xóa, sau đó chạm vào Xóa.

 • Sửa danh sách bàn phím:  Chạm vào Sửa, sau đó kéo nút sắp xếp lại bên cạnh bàn phím để di chuyển đến vị trí mới trong danh sách.

Để nhập văn bản ở ngôn ngữ khác, hãy chuyển đổi các bàn phím.

 • Chuyển đổi các bàn phím khi nhập liệu.  Chạm và giữ phím Địa cầu nút chuyển đổi bàn phím để hiển thị tất cả các bàn phím đã được bật của bạn. Để chọn một bàn phím, hãy trượt ngón tay của bạn đến tên của bàn phím, sau đó thả ra. Phím Địa cầu nút chuyển đổi bàn phím chỉ xuất hiện nếu bạn bật nhiều bàn phím.

Bạn cũng có thể chỉ cần chạm vào nút chuyển đổi bàn phím. Khi bạn chạm vào nút chuyển đổi bàn phím, tên của bàn phím mới kích hoạt xuất hiện nhanh chóng. Tiếp tục chạm để truy cập các bàn phím được kích hoạt khác.

Nhiều bàn phím cung cấp các chữ cái, số và biểu tượng không hiển thị trên bàn phím.

 • Nhập ký tự có trọng âm hoặc các ký tự khác.  Chạm và giữ chữ cái, số hoặc biểu tượng liên quan rồi trượt để chọn một biến thể. Ví dụ:

 • Trên bàn phím Tiếng Thái:  Chọn các số bản ngữ bằng cách chạm và giữ số Ả Rập có liên quan.

 • Trên bàn phím Tiếng Trung, Tiếng Nhật hoặc Tiếng Ả Rập:  Các ký tự được gợi ý hoặc các ứng viên xuất hiện ở trên cùng của bàn phím. Chạm vào một ứng viên để nhập hoặc vuốt sang trái để xem thêm các ứng viên khác.

 • Sử dụng danh sách ứng viên được đề xuất mở rộng.  Chạm vào mũi tên lên ở bên phải để xem toàn bộ danh sách ứng viên.

 • Cuộn danh sách:  Vuốt lên hoặc xuống.

 • Quay lại danh sách rút gọn:  Chạm vào mũi tên xuống.

Khi sử dụng bàn phím Tiếng Trung hoặc Tiếng Nhật, bạn có thể tạo phím tắt cho các từ và các cặp từ nhập. Phím tắt được thêm vào từ điển cá nhân của bạn. Khi bạn nhập một phím tắt trong khi sử dụng bàn phím được hỗ trợ, từ hoặc cặp từ nhập được ghép đôi được thay thế cho phím tắt đó.

 • Bật hoặc tắt phím tắt.  Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Bàn phím > Phím tắt. Phím tắt khả dụng cho:

 • Tiếng Trung Giản thể:  Pinyin

 • Tiếng Trung Phồn thể:  Pinyin và Zhuyin

 • Tiếng Nhật:  Romaji và 50 Phím