Lắp thẻ SIM
Nếu bạn được cung cấp thẻ SIM để lắp, hãy lắp trước khi thiết lập…

Thiết lập và kích hoạt iPhone
CẢNH BÁO: Để tránh thương tích, hãy đọc Thông tin an toàn quan trọng trước…

Kết nối iPhone với máy tính
Bạn có thể cần kết nối iPhone với máy tính để hoàn thành quá trình…

Kết nối với Wi-Fi
Nếu xuất hiện ở đầu màn hình, bạn đã được kết nối với mạng Wi-Fi.…

Kết nối với Internet
iPhone kết nối Internet bất kỳ khi nào cần thiết, bằng kết nối Wi-Fi (nếu…

Thiết lập tài khoản thư và các tài khoản khác
iPhone hoạt động với iCloud, Microsoft Exchange và nhiều nhà cung cấp dịch vụ thư…

ID Apple
là thông tin đăng nhập bạn sử dụng cho mọi thứ bạn thực hiện với…

Quản lý nội dung trên các thiết bị iOS của bạn
Bạn có thể chuyển thông tin và tệp giữa máy tính và các thiết bị…

iCloud
lưu trữ các nội dung của bạn, bao gồm nhạc, ảnh, danh bạ, lịch và…

Đồng bộ hóa với iTunes
sao chép thông tin từ máy tính của bạn vào iPhone, và ngược lại. Bạn…