Đồng bộ hóa với iTunes sao chép thông tin từ máy tính của bạn vào iPhone, và ngược lại. Bạn có thể đồng bộ hóa bằng cách kết nối iPhone với máy tính hoặc bạn có thể thiết lập iTunes để đồng bộ hóa qua mạng không dây bằng Wi-Fi. Bạn có thể đặt iTunes để đồng bộ hóa ảnh, video, podcast, ứng dụng và nhiều nội dung khác. Để được trợ giúp khi đồng bộ hóa iPhone bằng máy tính của bạn, hãy mở iTunes, sau đó chọn Trợ giúp iTunes từ menu Trợ giúp.

  • Đồng bộ hóa không dây. Kết nối iPhone. Sau đó, trong iTunes trên máy tính, chọn iPhone của bạn, bấm Tóm tắt và chọn "Đồng bộ hóa với iPhone này qua Wi-Fi".

Nếu đồng bộ hóa qua Wi-Fi được bật, iPhone sẽ đồng bộ hóa khi được kết nối với nguồn điện, cả iPhone lẫn máy tính của bạn đều được kết nối với cùng một mạng không dây và iTunes được mở trên máy tính.

Mẹo dành cho đồng bộ hóa với iTunes trên máy tính của bạn

Kết nối iPhone với máy tính của bạn, chọn iPhone trong iTunes và đặt các tùy chọn trong những khung khác nhau.

  • Trong khung Tóm tắt, bạn có thể đặt iTunes để tự động đồng bộ hóa iPhone khi iPhone được kết nối với máy tính của bạn. Để tạm thời vô hiệu cài đặt này, hãy giữ phím Command và Option (Mac) hoặc Shift và Control (PC) cho đến khi bạn thấy iPhone xuất hiện trong cửa sổ iTunes.

  • Trong khung Tóm tắt của thiết bị, chọn “Mã hóa bản sao lưu iPhone” nếu bạn muốn mã hóa thông tin được lưu trữ trong máy tính khi iTunes thực hiện sao lưu. Bản sao lưu được mã hóa biểu thị bằng biểu tượng khóa và cần có mật khẩu để khôi phục bản sao lưu đó. Nếu bạn không chọn tùy chọn này, các mật khẩu khác (chẳng hạn như mật khẩu cho tài khoản thư) không được bao gồm trong bản sao lưu và bạn sẽ phải nhập lại chúng nếu bạn sử dụng bản sao lưu để khôi phục iPhone.

  • Trong khung Thông tin, khi bạn đồng bộ hóa các tài khoản thư, chỉ cài đặt được chuyển từ máy tính của bạn sang iPhone. Những thay đổi bạn thực hiện với tài khoản thư trên iPhone không ảnh hưởng đến tài khoản trên máy tính.

  • Trong khung Thông tin, bấm Nâng cao để chọn tùy chọn cho phép bạn thay thế thông tin trên iPhone bằng thông tin từ máy tính của bạn trong lần đồng bộ hóa tiếp theo.

  • Trong khung Ảnh, bạn có thể đồng bộ hóa ảnh và video từ một thư mục trên máy tính của mình.

Nếu bạn sử dụng iCloud để lưu trữ danh bạ, lịch và dấu trang, không đồng bộ hóa chúng với iPhone bằng iTunes.