Nếu bạn được cung cấp thẻ SIM để lắp, hãy lắp trước khi thiết lập iPhone.

Quan trọng: Bạn cần có thẻ Micro SIM (iPhone 4 và iPhone 4s) hoặc thẻ Nano SIM (iPhone 5 trở lên) để sử dụng các dịch vụ di động khi kết nối với mạng GSM và một số mạng CDMA. Điện thoại iPhone 4s hoặc mới hơn, đã kích hoạt mạng không dây CDMA, cũng có thể sử dụng thẻ SIM để kết nối với mạng GSM, chủ yếu dành cho chuyển vùng quốc tế. Điện thoại iPhone phải tuân theo các chính sách của nhà cung cấp dịch vụ không dây của bạn. Các chính sách này có thể bao gồm các giới hạn về chuyển đổi nhà cung cấp dịch vụ và chuyển vùng, ngay cả sau khi ký bất kỳ hợp đồng dịch vụ tối thiểu bắt buộc nào. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ không dây của bạn để biết thêm chi tiết. Tính khả dụng của các tính năng di động tùy thuộc vào mạng không dây.

Ba hình liên tiếp của sườn bên phải của iPhone. Trước tiên, cắm kẹp giấy nhỏ hoặc dụng cụ tháo thẻ SIM vào lỗ nhỏ của khay đựng thẻ SIM ở sườn của iPhone để tháo khay. Thứ hai, đặt thẻ SIM vào khay—góc vát giúp xác định hướng chính xác. Thứ ba, lắp khay thẻ SIM lại vào iPhone.