Ngày và giờ thường được đặt dựa trên vị trí của bạn—hãy xem Màn hình khóa xem thông tin có chính xác không.

  • Đặt cho iPhone cập nhật hoặc không tự động cập nhật ngày và giờ. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Ngày & Giờ và bật hoặc tắt Đặt Tự động. Nếu bạn thiết lập iPhone để cập nhật thời gian tự động, điện thoại sẽ nhận được thời gian chính xác qua mạng di động và cập nhật múi giờ bạn đang ở. Một số nhà cung cấp không hỗ trợ thời gian mạng, do đó tại một số khu vực, iPhone không thể tự động xác định giờ địa phương.

  • Đặt ngày và giờ thủ công. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Ngày & Giờ, sau đó tắt Đặt Tự động.

  • Thiết lập xem iPhone hiển thị thời gian 24 giờ hoặc 12 giờ. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Ngày & Giờ và bật hoặc tắt Thời gian 24 Giờ. (Thời gian 24 Giờ có thể không khả dụng ở mọi khu vực).