Bạn có thể chuyển thông tin và tệp giữa máy tính và các thiết bị iOS của bạn bằng iCloud hoặc iTunes.

  • iCloud lưu trữ các nội dung như nhạc, ảnh, lịch, danh bạ, tài liệu và nội dung khác, đồng thời đẩy qua mạng không dây vào các thiết bị iOS khác và máy tính của bạn, giữ cho mọi thứ luôn cập nhật. Xem iCloud.

  • iTunes đồng bộ hóa nhạc, video, ảnh và nội dung khác giữa máy tính của bạn và iPhone. Những thay đổi bạn thực hiện trên một thiết bị được sao chép vào thiết bị khác khi đồng bộ hóa. Bạn cũng có thể sử dụng iTunes để đồng bộ hóa các tệp và tài liệu. Xem Đồng bộ hóa với iTunes.

Bạn có thể sử dụng iCloud hoặc iTunes, hoặc cả hai, tùy thuộc vào nhu cầu của mình. Ví dụ: bạn có thể sử dụng iCloud để tự động gửi ảnh bạn chụp trên iPhone tới các thiết bị khác và sử dụng iTunes để đồng bộ hóa các album ảnh từ máy tính vào iPhone.

Quan trọng: Để tránh trùng lặp, đồng bộ hóa danh bạ, lịch và chi chú bằng iCloud hoặc iTunes chứ không phải cả hai.

Bạn cũng có thể quản lý thủ công các nội dung từ iTunes, trong khung Tóm tắt của thiết bị. Việc này cho phép bạn thêm bài hát và video bằng cách chọn bài hát, video hoặc danh sách phát từ thư viện iTunes của bạn, sau đó kéo vào iPhone trong iTunes. Điều này hữu ích nếu thư viện iTunes của bạn chứa nhiều mục hơn khả năng chứa của thiết bị.