Tổng quan về camera
Nhanh! Truy cập camera! Từ màn hình Khóa, chỉ cần vuốt lên. Hoặc vuốt lên…

Chụp ảnh và quay video
Camera cung cấp một số chế độ chụp ảnh và quay video cho phép bạn…

HDR
(“độ lệch tương phản cao”) giúp bạn có được các bức ảnh tuyệt vời, kể…

Xem, chia sẻ và in
Ảnh và video bạn chụp hoặc quay được lưu trong album Cuộn Camera của bạn.…

Cài đặt Camera
Truy cập Cài đặt > Ảnh & Camera để có các tùy chọn dành cho…