Truy cập Cài đặt > Ảnh & Camera để có các tùy chọn dành cho camera, bao gồm:

  • kho ảnh

  • trình chiếu

  • lưới

Điều chỉnh âm lượng của âm thanh cửa trập bằng cài đặt Chuông và Âm báo trong Cài đặt > Âm thanh. Hoặc tắt tiếng âm thanh này bằng công tắc Chuông/Im lặng. (Ở một số quốc gia, tính năng tắt tiếng bị vô hiệu hóa.)