Theo dõi các tỷ giá hối đoái chính và danh mục chứng khoán của bạn, xem thay đổi trong giá trị theo thời gian và nhận tin tức về các công ty bạn đang theo dõi.

Màn hình Chứng khoán hiển thị bảng giá chứng khoán và dòng thời gian của cổ phiếu đã chọn. Vuốt sang trái hoặc sang phải dòng thời gian để xem các thống kê hoặc tin bài.
 • Quản lý danh sách chứng khoán của bạn. Chạm nút Thông tin.

 • Thêm một mục:  Chạm nút thêm. Nhập biểu tượng, tên công ty, tên quỹ hoặc chỉ số chứng khoán, sau đó chạm Tìm kiếm

 • Xóa một mục:  Chạm nút xóa.

 • Sắp xếp lại thứ tự các mục:  Kéo nút sắp xếp lại lên hoặc xuống.

Trong khi xem thông tin chứng khoán, bạn có thể chạm vào bất kỳ giá trị nào dọc bên phải màn hình để chuyển màn hình sang thay đổi giá, vốn hóa thị trường hoặc thay đổi phần trăm. Vuốt thông tin bên dưới danh sách chứng khoán để xem tóm tắt, biểu đồ hoặc tin tức của cổ phiếu đã chọn. Chạm vào tiêu đề tin tức để xem bài viết trong Safari.

Bạn cũng có thể xem các cổ phiếu của bạn trong tab Hôm nay của Trung tâm Thông báo. Xem Trung tâm Thông báo.

Ghi chú: Bảng giá có thể bị chậm trễ 20 phút hoặc hơn tùy vào dịch vụ báo cáo.

 • Thêm tin bài vào danh sách đọc của bạn. Chạm và giữ tiêu đề tin tức, sau đó chạm vào Thêm vào Danh sách Đọc.

 • Tìm hiểu thêm. Chạm nút Yahoo!.

 • Xem biểu đồ toàn màn hình. Xoay iPhone sang hướng ngang. Vuốt sang trái hoặc phải để xem các biểu đồ chứng khoán khác của bạn.

 • Xem giá trị cho ngày hoặc giờ cụ thể.  Chạm vào biểu đồ bằng một ngón tay.

  Màn hình biểu đồ chứng khoán theo hướng ngang. Chạm vào biểu đồ để xem giá cho một ngày cụ thể. Trượt ngón tay của bạn sang trái hoặc phải để xem giá cho các ngày khác.
 • Xem sự chênh lệch giá trị theo thời gian:  Chạm vào biểu đồ bằng hai ngón tay.

  Chạm vào biểu đồ ở hai vị trí để xem thay đổi về giá qua một khoảng thời gian.
 • Sử dụng iCloud để cập nhật danh sách cổ phiếu trên các thiết bị iOS của bạn. Truy cập Cài đặt > iCloud > Tài liệu & Dữ liệu, sau đó bật Tài liệu & Dữ liệu (được bật theo mặc định). Xem iCloud.