Cuộc gọi điện thoại


Thư thoại kèm hình ảnh
Thư thoại kèm theo hình ảnh cho phép bạn xem danh sách thư của mình…

Danh bạ
Khi đang xem thẻ của liên hệ, hãy chạm nhanh để thực hiện cuộc gọi,…

Chuyển cuộc gọi, chờ cuộc gọi và ID người gọi
Thiết lập chuyển cuộc gọi, chờ cuộc gọi hoặc ID người gọi. (GSM) Truy cập…

Nhạc chuông và chế độ rung
iPhone có các kiểu nhạc chuông dùng cho các cuộc gọi đến, Đồng hồ báo…

Cuộc gọi quốc tế
Để biết thông tin về cách thực hiện cuộc gọi quốc tế từ trong nước…

Cài đặt điện thoại
Truy cập Cài đặt > Điện thoại để: Xem số điện thoại cho iPhone của…