Truy cập Cài đặt > Điện thoại để:

  • Xem số điện thoại cho iPhone của bạn

  • Thay đổi trả lời bằng tin nhắn văn bản mặc định cho cuộc gọi đến

  • Bật hoặc tắt chuyển cuộc gọi, chờ cuộc gọi và ID người gọi (GSM)

  • Bật hoặc tắt TTY

  • Thay đổi mật khẩu thư thoại của bạn (GSM)

  • Yêu cầu mã PIN để mở khóa SMS khi bạn bật iPhone (được một số nhà cung cấp yêu cầu)

Truy cập Cài đặt > Âm thanh để:

  • Đặt nhạc chuông và âm lượng

  • Đặt tùy chọn rung

  • Đặt âm thanh cho thư thoại mới

Khi bạn chọn một mạng, iPhone sẽ chỉ sử dụng mạng đó. Nếu mạng không khả dụng, “Không có D.vụ” xuất hiện trên iPhone.