Thực hiện cuộc gọi
Để thực hiện cuộc gọi trên iPhone, chỉ cần chọn một số trong danh bạ…

Khi một người nào đó gọi
Chạm Chấp nhận để nhận cuộc gọi đến. Hoặc nếu iPhone bị khóa, hãy kéo…

Giữ sự yên lặng
Bạn không muốn bị làm phiền trong một khoảng thời gian? Vuốt lên từ cuối…

Khi trong cuộc gọi
Khi bạn đang gọi điện thoại, màn hình sẽ hiển thị một số tùy chọn…

Cuộc gọi hội nghị
Với GSM, bạn có thể thiết lập cuộc gọi hội nghị với tối đa năm…

Cuộc gọi khẩn cấp
Thực hiện cuộc gọi khẩn cấp khi iPhone được khóa. Trên màn hình Nhập Mật…