iPhone có các kiểu nhạc chuông dùng cho các cuộc gọi đến, Đồng hồ báo thức và Hẹn giờ. Bạn cũng có thể mua nhạc chuông từ các bài hát trong iTunes Store. Xem Tổng quan về iTunes Store.

  • Đặt nhạc chuông mặc định. Truy cập Cài đặt > Âm thanh > Nhạc chuông.

  • Chỉ định nhạc chuông khác nhau cho những người đặc biệt trong cuộc đời bạn. Truy cập Danh bạ, chọn một liên hệ, chạm sửa, sau đó chạm Nhạc chuông.

  • Bật hoặc tắt chuông. Lật công tắc trên sườn iPhone.

Quan trọng: Đồng hồ báo thức vẫn kêu khi bạn đặt công tắc Chuông/Im lặng ở chế độ im lặng.