• Bạn muốn iPhone đánh thức bạn? Chạm vào báo thức, sau đó chạm vào dấu cộng. Đặt thời gian báo thức và các tùy chọn khác, sau đó đặt tên cho báo thức (chẳng hạn như “Tập bóng đá”).

    Màn hình Báo thức với nút Sửa ở góc phía trên bên trái và nút Thêm ở góc phía trên bên phải. Bốn dải nằm ngang hiển thị các báo thức cho bốn mục đích với nút bật/tắt cho từng báo thức. Dọc theo phần dưới cùng, từ trái sang phải, là các tab Giờ Thế giới, Báo thức, Đ.hồ bấm giờ, Hẹn giờ.

  • Không lãng phí thời gian! Bạn cũng có thể sử dụng đồng hồ bấm giờ để lưu thời gian, ghi lại thời gian của các vòng hoặc đặt hẹn giờ để thông báo cho bạn biết khi nào hết thời gian. Nếu bạn đang luộc trứng lòng đào, chỉ cần nói với Siri “Set the timer for 3 minutes”.

  • Bạn muốn ngủ trong khi nghe nhạc hoặc podcast? Chạm Hẹn giờ, sau đó chạm Khi Hẹn giờ K.thúc và chọn Dừng Phát ở cuối.

  • Truy cập nhanh vào các tính năng của đồng hồ. Vuốt từ cuối màn hình lên để mở Trung tâm Kiểm soát, sau đó chạm nút đồng hồ. Bạn có thể truy cập vào các báo thức trong Trung tâm Kiểm soát ngay cả khi iPhone bị khóa.