Tổng quan về FaceTime
Sử dụng FaceTime để thực hiện cuộc gọi video hoặc âm thanh đến các thiết…

Thực hiện và trả lời cuộc gọi
Thực hiện cuộc gọi FaceTime. Đảm bảo FaceTime được bật trong Cài đặt > FaceTime.…

Quản lý các cuộc gọi
Đa nhiệm trong cuộc gọi.  Bấm nút Home, sau đó chạm vào biểu tượng ứng…