• Đa nhiệm trong cuộc gọi.  Bấm nút Home, sau đó chạm vào biểu tượng ứng dụng. Bạn vẫn có thể nói chuyện với bạn bè, nhưng các bạn không thể nhìn thấy nhau. Để trở lại cuộc gọi video, chạm vào thanh màu xanh ở đầu màn hình.

  • Tận dụng Mục ưa thích.  Chạm vào Mục ưa thích. Để thêm một liên hệ ưa thích, chạm dấu cộng, sau đó chọn một liên hệ và thêm vào Mục ưa thích dưới dạng Âm thanh FaceTime hoặc FaceTime. Để gọi một mục ưa thích, chạm vào tên trong danh sách. Đảm bảo số điện thoại cho các liên hệ ngoài khu vực của bạn bao gồm mã nước và mã vùng.

  • Chuyển đổi các cuộc gọi.  Các cuộc gọi FaceTime không được chuyển tiếp. Nếu một cuộc gọi khác đến khi bạn đang trong cuộc gọi FaceTime, bạn có thể kết thúc cuộc gọi FaceTime và trả lời cuộc gọi đến, từ chối cuộc gọi đến hoặc trả lời bằng tin nhắn văn bản.

  • Chặn người gọi không mong muốn.  Truy cập Cài đặt > FaceTime > Bị chặn > Thêm Mới. Bạn sẽ không nhận được các cuộc gọi thoại, các cuộc gọi FaceTime hoặc tin nhắn văn bản từ những người gọi bị chặn. Để biết thêm thông tin về chặn cuộc gọi, hãy xem support.apple.com/kb/HT5845.

Các tùy chọn khác trong Cài đặt cho phép bạn bật hoặc tắt FaceTime, chỉ định số điện thoại, ID Apple hoặc địa chỉ email sẽ sử dụng với FaceTime và đặt ID người gọi của bạn.