Tổng quan về Game Center
Game Center cho phép bạn chơi các trò chơi ưa thích với bạn bè có…

Chơi trò chơi với bạn bè
Mời bạn bè tham gia trò chơi nhiều người chơi. Chạm vào Bạn bè, chọn…

Cài đặt Game Center
Truy cập Cài đặt > Game Center, tại đây bạn có thể: Đăng xuất (chạm…