• Mời bạn bè tham gia trò chơi nhiều người chơi. Chạm vào Bạn bè, chọn một người bạn, chọn trò chơi, sau đó chạm vào Chơi. Nếu trò chơi cho phép hoặc yêu cầu thêm người chơi, hãy chọn người chơi, sau đó chạm Tiếp. Gửi lời mời của bạn, sau đó chờ người khác chấp nhận. Khi mọi người đã sẵn sàng, hãy bắt đầu trò chơi. Nếu một người bạn không có mặt hoặc không phản hồi, bạn có thể chạm vào Tự động Ghép để Game Center tìm người chơi khác cho bạn hoặc chạm vào Mời Bạn để mời một người nào đó khác.

  • Gửi đề nghị kết bạn. Chạm Bạn bè, chạm nút thêm, sau đó nhập địa chỉ email hoặc biệt danh trên Game Center của bạn bè của bạn. Để duyệt danh bạ của bạn, hãy chạm vào nút thêm. (Để thêm một số bạn bè vào một yêu cầu, nhập Trở lại sau từng địa chỉ.) Hoặc, chạm vào bất kỳ người chơi nào bạn thấy trong Game Center.

  • Thách đấu người khác đánh bại bạn. Chạm vào một trong các điểm số và thành tích của bạn, sau đó chạm vào Thách đấu Bạn bè.

  • Bạn bè của bạn đang chơi gì và họ chơi như thế nào? Chạm Bạn bè, chạm vào tên của bạn bè, sau đó chạm vào bong bóng Trò chơi hoặc Điểm.

  • Bạn muốn mua trò chơi mà bạn bè bạn có? Chạm Bạn bè, sau đó chạm vào tên của bạn bè. Chạm vào trò chơi trong danh sách trò chơi của bạn bè, sau đó chạm nút thêm (ba dấu chấm) ở phía trên bên phải.

  • Kết bạn mới. Để xem danh sách bạn bè của bạn bè bạn, chạm Bạn bè, chạm tên bạn bè của bạn, sau đó chạm vào bong bóng Bạn bè của họ.

  • Bỏ kết bạn. Chạm Bạn bè, chạm vào tên của bạn bè, sau đó chạm nút thêm (ba dấu chấm) ở phía trên bên phải.

  • Giữ địa chỉ email của bạn ở chế độ riêng tư. Tắt Tiểu sử Công khai trong cài đặt tài khoản Game Center của bạn. Xem Cài đặt Game Center bên dưới.

  • Tắt hoạt động nhiều người chơi hoặc đề nghị kết bạn. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Giới hạn. Nếu các công tắc có màu xám, trước tiên hãy chạm Bật Giới hạn ở trên cùng.

  • Giữ sự thân thiện. Để báo cáo hành vi vi phạm hoặc không phù hợp, chạm Bạn bè, chạm vào tên của người đó, chạm nút thêm (ba dấu chấm) ở phía trên bên phải, sau đó chạm Báo cáo Sự cố.