Game Center cho phép bạn chơi các trò chơi ưa thích với bạn bè có thiết bị iOS hoặc máy Mac (OS X Mountain Lion trở lên). Bạn phải được kết nối với Internet để sử dụng Game Center.

CẢNH BÁO: Để biết thông tin quan trọng về việc tránh thương tích do chuyển động lặp lại, hãy xem Thông tin an toàn quan trọng.

Để chơi trò chơi, chạm vào tab Trò chơi ở cuối màn hình, chọn trò chơi, sau đó chạm vào nút Thêm ở phía trên bên phải. Để xem ai chơi giỏi nhất, chạm Bảng xếp hạng. Để khám phá thành tích trò chơi, chạm Thành tích. Để tìm một người nào đó chơi cùng, chạm Người chơi. Để thông báo trạng thái hoặc thay đổi ảnh của bạn, chạm vào tab Tôi ở cuối màn hình. Chạm vào tab Bạn bè để mời một người nào đó chơi. Chạm vào tab Thách đấu để đưa ra lời thách đấu. Chạm vào tab Lượt để xem liệu đó có phải là lượt của bạn hay không.
  • Bắt đầu. Mở Game Center. Nếu bạn thấy bí danh của mình ở đầu màn hình, bạn đã đăng nhập. Nếu không, bạn sẽ được hỏi ID Apple và mật khẩu.

  • Tải một số trò chơi. Chạm vào Trò chơi, sau đó chạm vào trò chơi được đề xuất hoặc chạm vào Tìm Trò chơi trong Game Center. Hoặc, tải trò chơi mà một trong số bạn bè của bạn có (xem Chơi trò chơi với bạn bè).

  • Chơi! Chạm Trò chơi, chọn một trò chơi, chạm nút thêm (ba dấu chấm) ở phía trên bên phải, sau đó chạm Chơi.

  • Đăng xuất? Không cần đăng xuất khi bạn thoát Game Center, nhưng nếu bạn muốn, hãy truy cập Cài đặt > Game Center và chạm vào ID Apple của bạn.