Tải iBooks
Tải ứng dụng iBooks. Tải về ứng dụng iBooks miễn phí từ App Store. Mua…

Đọc sách
Mở sách. Chạm vào sách bạn muốn đọc. Nếu bạn không thấy sách trong Thư…

Tổ chức các sách
của bạn theo bộ sưu tập. Chạm vào Sửa và chọn một số sách để…

Đọc PDF
Đồng bộ hóa tài liệu PDF. Trong iTunes trên máy tính của bạn, chọn Tệp…

Cài đặt iBooks
Đi tới Cài đặt > iBooks, tại đây bạn có thể: Đồng bộ hóa các…