• Đồng bộ hóa tài liệu PDF. Trong iTunes trên máy tính của bạn, chọn Tệp > Thêm vào Thư viện và chọn PDF. Sau đó đồng bộ hóa. Xem Trợ giúp iTunes để biết thêm thông tin về cách đồng bộ hóa.

  • Thêm tệp PDF đính kèm email vào iBooks. Mở email, sau đó chạm và giữ tệp PDF đính kèm. Chọn “Mở trong iBooks” từ menu xuất hiện.

  • In tài liệu PDF. Với tài liệu PDF đang mở, chạm vào nút chia sẻ, sau đó chọn In. Bạn sẽ cần máy in tương thích với AirPrint. Để biết thêm về AirPrint, hãy xem AirPrint.

  • Gửi tài liệu PDF qua email. Với tài liệu PDF đang mở, chạm vào nút chia sẻ, sau đó chọn Email.