Một trang của cuốn sách đang mở. Ngang qua phần trên cùng, từ trái sang phải, là nút Thư viện, nút mục lục, nút giao diện, nút tìm kiếm và nút thêm dấu trang. Ở dưới dùng là điều khiển trình chọn trang.
 • Mở sách. Chạm vào sách bạn muốn đọc. Nếu bạn không thấy sách trong Thư viện, hãy vuốt sang trái hoặc phải để xem các bộ sưu tập khác.

 • Hiển thị các điều khiển. Chạm vào gần giữa trang. Không phải tất cả các sách đều có các điều khiển giống nhau nhưng một số thứ bạn có thể làm bao gồm tìm kiếm, xem mục lục và chia sẻ những gì bạn đang đọc.

 • Phóng to hình ảnh. Chạm hai lần vào hình ảnh. Trong một số sách, chạm và giữ để hiển thị kính phóng đại mà bạn có thể sử dụng để xem hình ảnh.

 • Đi tới một trang cụ thể. Sử dụng các điều khiển điều hướng trang ở dưới cùng của màn hình. Hoặc, chạm vào nút tìm kiếm và nhập số trang, sau đó nhập số trang vào kết quả tìm kiếm.

 • Tải định nghĩa. Chạm hai lần vào một từ, sau đó chạm Định nghĩa trong menu xuất hiện. Định nghĩa không khả dụng cho tất cả các ngôn ngữ.

 • Ghi nhớ vị trí của bạn. Chạm biểu tượng ruy băng dấu trang để thêm dấu trang hoặc chạm lại để xóa dấu trang đó. Bạn không cần thêm dấu trang khi bạn đóng sách vì iBooks sẽ ghi nhớ nơi bạn ngừng lại. Bạn có thể có nhiều dấu trang—để xem tất cả dấu trang, hãy chạm vào nút mục lục, sau đó chạm vào Dấu trang.

 • Ghi nhớ các phần hay. Một số sách cho phép bạn thêm ghi chú và tô sáng. Chạm hai lần vào một từ để chọn từ đó, di chuyển điểm giữ để điều chỉnh lựa chọn, sau đó chạm vào Tô sáng hoặc Ghi chú trong menu xuất hiện. Để xem tất cả các phần tô sáng và các ghi chú mà bạn đã thực hiện, chạm nút danh sách, sau đó chạm Ghi chú.

 • Chia sẻ các phần hay. Chạm vào phần văn bản được tô sáng, sau đó chạm nút chia sẻ. Nếu sách đến từ iBooks Store, liên kết tới sách sẽ tự động được bao gồm.

  Menu bật lên hiển thị các điều khiển để thay đổi màu của tô sáng hoặc ghi chú, xóa và chia sẻ ghi chú.

 • Chia sẻ liên kết tới sách. Chạm vào gần giữa của trang để hiển thị các điều khiển, rồi chạm vào nút mục lục. Chạm nút tác vụ, sau đó chạm Chia sẻ Sách.

 • Thay đổi giao diện sách. Một số sách cho phép bạn thay đổi phông chữ, cỡ chữ và màu trang. Chạm nút giao diện. Bạn có thể thay đổi căn lề và tách từ trong Cài đặt > iBooks. Các cài đặt này áp dụng cho tất cả những sách hỗ trợ các cài đặt đó.

  Menu giao diện hiển thị các điều khiển cho độ sáng, màu trang và chế độ xem cuộn.

 • Thay đổi độ sáng. Chạm nút độ sáng. Nếu bạn không thấy nút độ sáng, trước tiên hãy chạm vào nút giao diện.