• Tải ứng dụng iBooks. Tải về ứng dụng iBooks miễn phí từ App Store.

  • Mua sách từ iBooks Store. Trong iBooks, chạm vào Store. Bạn có thể tìm thấy sách bằng cách duyệt qua hoặc tìm kiếm, xem các sách bán chạy nhất mới nhất, tải mẫu sách và đọc các đánh giá.