• Duyệt theo thể loại. Chạm vào một trong các danh mục (Nhạc, Phim hoặc Chương trình TV). Chạm Thể loại để lọc danh sách.

    Phần màn hình Thể loại Nhạc hiển thị tập con của các thể loại với dấu chọn bên cạnh Thể dục & Bài tập

  • Nếu bạn biết nội dung đang tìm kiếm, chạm Tìm kiếm. Nhập thông tin vào trường tìm kiếm, sau đó chạm lại vào Tìm kiếm.

  • Khám phá các bản nhạc mới tuyệt vời trên iTunes Radio. Khi bạn nghe iTunes Radio và nghe được bài hát mà bạn yêu thích, bạn có thể kết nối với iTunes Store để mua bài hát đó, thêm vào danh sách mong muốn của bạn hoặc khám phá các bản nhạc tương tự. Xem iTunes Radio.

  • Xem trước một bài hát hoặc video. Chạm vào bài hát hoặc video.

  • Bạn chán phải chạm vào nút Thêm? Để sắp xếp lại các nút, chạm Thêm, sau đó chạm Sửa. Để thay thế một biểu tượng, kéo biểu tượng khác đè lên biểu tượng bạn muốn thay thế. Sau đó, chạm Xong.

    Phần màn hình Thêm với các biểu tượng mà bạn có thể sắp xếp lại vị trí. Biểu tượng màu xanh có thể được kéo đè lên biểu tượng màu xám để giúp chúng nổi bật hơn. Các biểu tượng màu xám là Nhạc, Phim, Chương trình TV và Tìm kiếm. Các biểu tượng màu xanh là Sách nói, Nhạc chuông, Genius, Đã mua và Tải về.