Chạm vào giá tiền của mục (hoặc chạm Miễn phí), sau đó chạm lại để mua. Nếu bạn thấy tải về từ nút iCloud thay vì giá, điều đó có nghĩa là bạn đã mua mục và bạn có thể tải về lại mà không bị tính phí.

  • Sử dụng thẻ quà tặng hoặc mã quà tặng. Chạm vào một danh mục (như Nhạc), cuộn đến dưới cùng, sau đó chạm Đổi quà. Để gửi quà tặng, xem mục bạn muốn tặng, sau đó chạm nút tác vụ và chạm Quà tặng.

  • Xem tiến trình tải về. Chạm Thêm, sau đó chạm Tải về.

  • Bạn đã mua thứ gì đó trên một thiết bị khác? Truy cập Cài đặt > iTunes & App Store để thiết lập tải về tự động trên iPhone của bạn. Để xem nhạc, phim và chương trình TV bạn đã mua, trong iTunes Store, chạm Thêm, sau đó chạm Đã mua.

  • Theo dõi thời gian của bạn với phim đã thuê. Tại một số khu vực, bạn có thể thuê phim. Bạn có 30 ngày để bắt đầu xem phim đã thuê. Sau khi bạn bắt đầu xem, bạn có thể phát phim bao nhiêu lần tùy thích trong thời gian được phân bổ (24 giờ đối với iTunes Store Hoa Kỳ; 48 giờ ở những quốc gia khác). Khi thời gian của bạn đã hết, phim sẽ bị xóa. Bạn không thể chuyển các phim đã thuê sang một thiết bị khác; tuy nhiên bạn có thể sử dụng AirPlay và Apple TV để xem phim đã thuê trên TV.