Để kiểm tra độ bằng phẳng hoặc đo lường độ dốc, cầm cạnh của iPhone hoặc đặt nằm iPhone, lưng úp xuống dưới.
  • Hiển thị mặt phẳng. Vuốt sang trái trên màn hình La bàn.

  • Giữ thẳng. Giữ iPhone hướng về một khung ảnh hoặc vật thể khác, sau đó xoay cả hai cho tới khi bạn nhìn thấy màu lục. Đối với mặt phẳng thực, độ lệch được hiển thị trên nền đen. Nếu nền có màu đỏ (biểu thị dốc tương đối), chạm vào màn hình để thay đổi thành màu đen.

  • Cân bằng mặt bàn. Đặt iPhone nằm trên bàn.

  • Đối chiếu dốc đó. Giữ iPhone so với bề mặt bạn muốn đối chiếu, sau đó chạm vào màn hình dể ghi lại dốc. Dốc bạn tìm kiếm được hiển thị bằng màu đen, với độ lệch hiển thị bằng màu đỏ. Chạm lại để trở về mặt phẳng tiêu chuẩn.