Màn hình Hộp thư hiển thị Hộp thư đến và hộp thư VIP với dấu sao bên cạnh. Có 217 thư trong hộp thư đến và 3 trong hộp thư VIP. Hộp thư nháp ở dưới cùng.
  • Tập hợp các thư quan trọng. Thêm những người quan trọng vào danh sách VIP của bạn và tất cả thư của họ đều xuất hiện trong hộp thư VIP. Chạm vào tên của người gửi trong thư, sau đó chạm Thêm vào VIP. Để hiển thị hộp thư VIP, chạm Sửa trong khi xem danh sách Hộp thư.

  • Được thông báo về các thư quan trọng. Trung tâm Thông báo cho bạn biết khi bạn nhận được thư trong các hộp thư ưa thích hoặc thư từ những người quan trọng của bạn. Truy cập Cài đặt > Trung tâm Thông báo > Mail.

  • Gắn cờ cho thư để bạn có thể tìm sau này. Chạm nút đánh dấu thư trong khi đọc thư. Bạn có thể thay đổi hình dạng của chỉ báo thư được gắn cờ trong Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch > Kiểu Cờ. Để xem hộp thư Đã gắn cờ, chạm Sửa trong khi xem danh sách Hộp thư, sau đó chạm Đã gắn cờ.

  • Tìm kiếm một thư. Cuộn xuống hoặc chạm vào đầu danh sách thư để hiển thị trường tìm kiếm. Tính năng tìm kiếm sẽ xem xét các trường địa chỉ, chủ đề và nội dung thư. Để tìm kiếm trong nhiều tài khoản cùng lúc, hãy tìm kiếm từ hộp thư thông minh, như Tất cả Thư đã gửi.

  • Tìm kiếm theo khung thời gian. Cuộn xuống hoặc chạm vào đầu danh sách thư để hiển thị trường tìm kiếm, sau đó nhập nội dung chẳng hạn như “Cuộc họp tháng 2” để tìm tất cả các thư từ tháng 2 có từ “cuộc họp”.

  • Tìm kiếm theo trạng thái thư. Để tìm tất cả các thư đã gắn cờ, thư chưa đọc từ những người trong danh sách VIP của bạn, nhập “cờ chưa đọc vip”. Bạn cũng có thể tìm kiếm các thuộc tính thư khác, chẳng hạn như “tệp đính kèm”.

  • Thư rác, hãy biến đi! Chạm nút đánh dấu thư trong khi bạn đang đọc thư, sau đó chạm Di chuyển vào Thư rác để gửi thư đó tới thư mục Thư rác. Nếu bạn vô tình đánh dấu một thư là thư rác, hãy lắc iPhone để hoàn tác ngay lập tức.

  • Tạo hộp thư ưa thích. Mục ưa thích xuất hiện ở đầu danh sách Hộp thư. Để thêm một hộp thư, chạm Sửa trong khi xem danh sách Hộp thư. Chạm Thêm Hộp thư, sau đó chọn các hộp thư để thêm. Bạn cũng sẽ nhận được các thông báo push cho hộp thư ưa thích.