Chạm vào các số và hàm trong Máy tính, cũng giống như khi bạn thao tác với một máy tính thông thường.

  • Truy cập nhanh vào Máy tính! Vuốt lên từ cuối màn hình để mở Trung tâm Kiểm soát.

Màn hình máy tính hiển thị các hàm và bàn phím số tiêu chuẩn. Chạm vào phím Clear để xóa màn các kết quả.

Để sử dụng máy tính khoa học, xoay iPhone sang hướng ngang.

Máy tính khoa học.