iTunes Radio
Các đài phát nổi bật đem đến một cách thức tuyệt vời để bạn thưởng…

Tải nhạc
và nội dung âm thanh khác về iPhone theo các cách sau: Mua và tải…

Duyệt và phát
Duyệt nhạc của bạn theo danh sách phát, nghệ sỹ hoặc danh mục khác. Để…

Bìa Album
Xoay iPhone để xem bìa album của bạn. Vuốt sang trái hoặc phải để xem…

Sách nói
Thông tin và các điều khiển của sách nói xuất hiện trên màn hình Hiện…

Danh sách bài hát
Tạo các danh sách phát để sắp xếp nhạc của bạn. Xem Danh sách phát,…

Genius—được tạo cho bạn
Danh sách bài hát Genius là bộ sưu tập các bài hát từ thư viện…

Siri và Khẩu lệnh
Bạn có thể sử dụng Siri (iPhone 4s hoặc mới hơn) hoặc Khẩu lệnh để điều…

iTunes Match
lưu trữ thư viện nhạc của bạn trong iCloud—bao gồm các bài hát được nhập…

Home Sharing
cho phép bạn phát nhạc, phim và chương trình TV từ thư viện iTunes trên…