Danh sách bài hát Genius là bộ sưu tập các bài hát từ thư viện của bạn được kết hợp với nhau. Genius là dịch vụ miễn phí nhưng yêu cầu phải có ID Apple.

Hòa âm Genius là một bộ sưu tập các bài hát có cùng loại nhạc, được tạo lại từ thư viện của bạn mỗi khi bạn nghe hòa âm.

  • Sử dụng Genius. Bật Genius trong iTunes trên máy tính của bạn, sau đó đồng bộ hóa iPhone với iTunes. Hòa âm Genius được đồng bộ hóa tự động, trừ khi bạn quản lý nhạc thủ công. Bạn có thể đồng bộ hóa các danh sách phát Genius.

  • Duyệt và phát Hòa âm Genius. Chạm vào Genius (chạm vào Thêm trước nếu không nhìn thấy Genius). Vuốt sang trái hoặc phải để truy cập các bản hòa âm khác. Để phát bản hòa âm, hãy chạm vào nút phát.

  • Tạo danh sách phát Genius. Xem Danh sách bài hát, sau đó chạm vào DS bài hát Genius và chọn một bài hát. Hoặc từ màn hình Hiện Đang phát, chạm Tạo, sau đó chạm Danh sách phát Genius.

  • Thay thế danh sách bài hát sử dụng một bài hát khác:  Chạm vào Mới và chọn bài hát.

  • Làm mới danh sách phát:  Chạm vào Làm mới.

  • Lưu danh sách phát:  Chạm vào Lưu. Danh sách phát được lưu với tiêu đề bát hát bạn đã chọn và được đánh dấu bằng nút Genius.

Danh sách bài hát Genius được tạo trên iPhone được sao chép vào máy tính của bạn khi bạn đồng bộ hóa với iTunes.

Ghi chú: Khi danh sách bài hát Genius được đồng bộ hóa với iTunes, bạn không thể xóa nó trực tiếp khỏi iPhone. Sử dụng iTunes để sửa tên danh sách bài hát, ngừng đồng bộ hóa hoặc xóa danh sách bài hát.

  • Xóa danh sách phát Genius đã lưu. Chạm vào danh sách bài hát Genius, sau đó chạm Xóa.