Home Sharing cho phép bạn phát nhạc, phim và chương trình TV từ thư viện iTunes trên máy Mac hoặc PC của bạn. iPhone và máy tính của bạn phải trên cùng mạng Wi-Fi.

Ghi chú: Home Sharing yêu cầu iTunes 10.2 hoặc mới hơn, có sẵn tại www.itunes.com/download. Không thể chia sẻ nội dung thưởng, như sổ tay số và iTunes Extras.

Phát nhạc từ thư viện iTunes của bạn trên iPhone.

  1. Trong iTunes trên máy tính của bạn, chọn Nâng cao > Home Sharing > Bật Home Sharing. Đăng nhập, sau đó bấm Tạo Home Share.

  2. Trên iPhone, truy cập Cài đặt > Nhạc, sau đó đăng nhập vào Home Sharing bằng cùng mật khẩu và ID Apple.

  3. Trong Nhạc, chạm Thêm, sau đó chạm Chia sẻ và chọn thư viện của máy tính của bạn.

  • Quay lại nội dung trên iPhone. Chạm Chia sẻ và chọn iPhone của tôi.