iTunes Match lưu trữ thư viện nhạc của bạn trong iCloud—bao gồm các bài hát được nhập từ CD—và cho phép bạn phát bộ sưu tập của mình trên iPhone và các thiết bị iOS khác, cũng như trên máy tính. iTunes Match cũng cho phép bạn nghe iTunes Radio không có quảng cáo (xem iTunes Radio). iTunes Match được cung cấp dưới dạng thuê bao trả tiền.

Ghi chú: iTunes Match có thể không khả dụng ở tất cả các khu vực. Xem support.apple.com/kb/HT5085.

  • Đăng ký iTunes Match trong iTunes trên máy tính của bạn. Chọn Store > Bật iTunes Match, sau đó bấm vào nút Đăng ký.

Khi bạn đã đăng ký, iTunes thêm nhạc, danh sách bài hát và Genius Mix vào iCloud. Để biết thêm thông tin, hãy xem www.apple.com/itunes/itunes-match.

  • Bật iTunes Match. Truy cập Cài đặt > Nhạc. Việc bật iTunes Match sẽ xóa nhạc đã được đồng bộ hóa khỏi iPhone.

Ghi chú: Bạn có thể mất cước phí di động nếu iTunes Store được bật trong phần “Sử dụng Dữ liệu Di động cho” của Cài đặt > Di động. Xem Thông tin sử dụng.

Các bài hát được tải về iPhone khi bạn phát chúng. Bạn cũng có thể tải về các bài hát và album theo cách thủ công—trong khi duyệt, chạm nút iCloud.

Ghi chú: Khi iTunes Match được bật, nhạc đã tải về tự động bị xóa khỏi iPhone khi cần thêm dung lượng, bắt đầu với các bài hát cũ nhất và được phát ít nhất. Biểu tượng iCloud (nút iCloud) xuất hiện bên cạnh các bài hát và album đã bị xóa, chỉ ra rằng các bài hát và album đó vẫn có sẵn thông qua iCloud nhưng không được lưu trữ cục bộ trên iPhone.

  • Xóa bài hát đã được tải về. Vuốt sang trái, sau đó chạm Xóa.

  • Chỉ hiển thị nhạc đã được tải về từ iCloud. Truy cập Cài đặt > Nhạc, sau đó tắt Hiện Tất cả Nhạc.

  • Xóa iPhone khỏi danh sách thiết bị “iTunes trong Đám mây” của bạn. Trong iTunes trên máy tính, truy cập Store > Xem Tài khoản. Đăng nhập, sau đó bấm Quản lý Thiết bị trong phần “iTunes trong Đám mây”.