Các đài phát nổi bật đem đến một cách thức tuyệt vời để bạn thưởng thức và khám phá các bản nhạc mới thuộc nhiều thể loại. Đồng thời, tạo đài phát tùy chỉnh của bạn, dựa trên lựa chọn nghệ sỹ, bài hát hoặc thể loại. Xem iTunes Match.

CẢNH BÁO: Để biết thông tin quan trọng về việc tránh suy giảm thính lực, hãy xem Thông tin an toàn quan trọng.

Ghi chú: iTunes Radio có thể không khả dụng ở tất cả các khu vực. Để biết thêm thông tin về iTunes Radio, truy cập support.apple.com/kb/HT5848.

Màn hình iTunes Radio, với nút Lịch sử ở góc phía trên bên trái. Gần đầu màn hình là hàng các đài phát nổi bật. Bên dưới là các đài phát mà bạn đã tạo, với nút Sửa ở giữa cạnh bên trái của màn hình.

Khi bạn chọn một đài phát và phát bài hát, màn hình Hiện Đang phát hiển thị ảnh bìa album và các điều khiển phát lại. Chạm nút Thông tin để tìm hiểu thêm, tạo đài phát mới, dò tìm đài phát hoặc chia sẻ. Xem AirDrop, iCloud và các cách thức chia sẻ khác.

  • Tạo đài phát của riêng bạn dựa trên nghệ sỹ, thể loại hoặc bài hát. Chạm Đài phát Mới trên màn hình iTunes Radio. Chọn một thể loại hoặc tìm kiếm nghệ sỹ, bài hát hoặc thể loại ưa thích của bạn. Bạn cũng có thể tạo đài phát từ màn hình Hiện Đang phát bằng cách chạm vào nút Tạo.

  • Sửa đài phát của bạn. Chạm Sửa. Bạn có thể bao gồm hoặc loại trừ các nghệ sỹ, bài hát hoặc thể loại khác hay xóa một đài phát.

  • Tác động đến các lựa chọn bài hát sắp tới. Trên màn hình Hiện Đang phát, chạm nút Bắt đầu, sau đó chạm Phát Thêm Bài Tương tự hoặc Không bao giờ Phát Bài hát Này. Bạn cũng có thể thêm bài hát vào Danh sách Mơ ước của iTunes.

  • Chuyển sang bài hát tiếp theo. Trên màn hình Hiện Đang phát, chạm nút Tiếp. Số lượng bài hát bạn có thể bỏ qua trong mỗi giờ là hữu hạn.

  • Xem các bài hát bạn đã phát hoặc xem danh sách mong muốn của bạn. Chạm Lịch sử, sau đó chạm vào Đã phát hoặc Danh sách Mong muốn. Bạn có thể mua các bài hát cho thư viện của mình. Chạm vào một bài hát để xem trước bài hát đó.

  • Mua các bài hát cho thư viện cá nhân của bạn. Trên màn hình Hiện Đang phát, chạm vào nút giá.

  • Chia sẻ đài phát mà bạn đã tạo. Trên màn hình Hiện Đang phát, chạm nút Thông tin, sau đó chạm Chia sẻ Đài phát.

  • Nghe iTunes Radio không có quảng cáo. Đăng ký (và bật) iTunes Match. Xem iTunes Match.