Thông tin và các điều khiển của sách nói xuất hiện trên màn hình Hiện Đang phát khi bạn bắt đầu phát lại.

Các điều khiển của sách nói với thanh tiến trình ở phía trên cùng, tên sách và tác giả. Các điều khiển phát lại bao gồm lặp lại 15 giây trước, bỏ qua 15 giây và thanh tiến trình với đầu phát. Ở góc dưới bên phải là nút tốc độ phát lại.