Tải nhạc và nội dung âm thanh khác về iPhone theo các cách sau:

  • Mua và tải nhạc chuông về từ iTunes Store:  Trong Nhạc, chạm vào Store. Xem Tổng quan về iTunes Store.

  • iTunes trong Cloud:  Khi bạn đăng nhập vào iTunes Store, tất cả các bản nhạc mà bạn đã mua trước đó sẽ tự động xuất hiện trong Nhạc. Xem iCloud.

  • Đồng bộ hóa nội dung với iTunes trên máy tính của bạn:  Xem Đồng bộ hóa với iTunes.

  • Sử dụng iTunes Match để lưu thư viện nhạc của bạn vào iCloud:  Xem iTunes Match.