Tổng quan về Passbook
Sử dụng Passbook để giữ tất cả các thẻ lên tàu, vé xem phim, phiếu…

Passbook khi di chuyển
Tìm các ứng dụng hỗ trợ Passbook.  Chạm vào “Ứng dụng cho Passbook” trên thẻ…

Cài đặt Passbook
Ngăn thẻ xuất hiện trên Màn hình khóa.  Truy cập Cài đặt > Touch ID…