• Tìm các ứng dụng hỗ trợ Passbook.  Chạm vào “Ứng dụng cho Passbook” trên thẻ Chào mừng. Thêm thẻ từ ứng dụng, email hoặc tin nhắn hay trang web khi bạn mua hàng hoặc nhận phiếu giảm giá hay quà tặng. Thông thường, bạn chạm hoặc bấm vào thẻ hoặc liên kết tới thẻ để thêm thẻ vào Passbook. Bạn cũng có thể quét mã từ quảng cáo hoặc biên lai của người bán được tải về Passbook.

  • Sử dụng thẻ.  Nếu thông báo dành cho thẻ xuất hiện trên Màn hình khóa, hãy trượt thông báo để hiển thị thẻ. Hoặc, mở Passbook, chọn thẻ, sau đó đưa mã vạch trên thẻ vào máy quét.

  • Chia sẻ thẻ. Bạn có thể chia sẻ thẻ qua Mail, Tin nhắn hoặc AirDrop (iPhone 5 trở lên). Xem AirDrop, iCloud và các cách thức chia sẻ khác.

  • Hiển thị thẻ dựa trên vị trí. Thẻ có thể xuất hiện trên Màn hình khóa khi bạn bật iPhone đúng lúc hoặc ở đúng địa điểm—ví dụ: khi bạn đến sân bay để lên chuyến bay của mình. Dịch vụ Định vị phải được bật trong Cài đặt > Bảo mật > Dịch vụ Định vị.

  • Sắp xếp lại thẻ. Kéo một thẻ trong danh sách để di chuyển thẻ đó đến vị trí mới. Thứ tự thẻ được cập nhật trên tất cả các thiết bị iOS 7 của bạn.

  • Làm mới thẻ. Các thẻ thường được cập nhật tự động. Để làm mới thẻ theo cách thủ công, chạm vào thẻ, chạm nút Thông tin, sau đó kéo thẻ xuống dưới.

  • Sử dụng xong một thẻ?  Chạm vào thẻ đó, chạm nút Thông tin, sau đó chạm Xóa.