Tổng quan về Podcast


Nhận podcast
Duyệt podcast. Chạm Nổi bật hoặc Bảng xếp hạng ở dưới cùng của màn hình.…

Điều khiển phát lại
Xem thông tin podcast trong khi bạn nghe. Chạm vào hình ảnh podcast trên màn…

Tổ chức podcast của bạn
Kéo các tập cùng nhau từ các podcast khác nhau. Để thêm các tập vào…

Cài đặt podcast
Truy cập Cài đặt > Podcast, tại đây bạn có thể: Chọn để cập nhật…