Quầy báo giúp sắp xếp các ứng dụng tạp chí và báo của bạn và tự động cập nhật các ứng dụng này khi được kết nối với Wi-Fi.

Ngăn Quầy báo với các ứng dụng. Chạm và giữ một ấn phẩm để sắp xếp lại ngăn. Chạm vào nút Store, ở phía dưới bên phải, để tìm ứng dụng Quầy báo.
  • Tìm các ứng dụng trong Quầy báo.  Chạm vào Quầy báo để hiển thị ngăn, sau đó chạm vào Store. Khi bạn mua một ứng dụng trong Quầy báo, ứng dụng đó được thêm vào ngăn của bạn. Sau khi ứng dụng được tải về, mở ứng dụng để xem tùy chọn sản phẩm và đăng ký. Đăng ký là mục đã mua Trong Ứng dụng, được tính vào tài khoản store của bạn.

  • Tắt cập nhật tự động. Các ứng dụng tự động cập nhật qua Wi-Fi, trừ khi bạn tắt tùy chọn này trong Cài đặt > iTunes & App Store > Tải về Tự động.