Tổng quan về Safari
Sử dụng Safari trên iPhone để duyệt web. Sử dụng Danh sách Đọc để tập…

Tìm kiếm trên web
. Nhập URL hoặc cụm từ tìm kiếm trong trường tìm kiếm ở đầu trang,…

Duyệt web
Xem trước khi truy cập. Để xem URL của liên kết trước khi bạn truy…

Lưu giữ dấu trang
Đánh dấu trang hiện tại. Chạm , sau đó chạm Dấu trang. Để truy cập…

Chia sẻ những gì bạn khám phá
Quảng bá tin tức. Chạm . Xem người nào tweet cái gì. Đăng nhập vào…

Điền biểu mẫu
Cho dù bạn đang đăng nhập trang web, đăng ký dịch vụ hay thực hiện…

Tránh xáo trộn với Trình đọc
Sử dụng Trình đọc Safari để tập trung vào nội dung chính của trang. Tập…

Lưu danh sách đọc để đọc sau
Lưu các mục thú vị trong danh sách đọc của bạn để bạn có thể…

Quyền riêng tư và bảo mật
Bạn có thể điều chỉnh các cài đặt Safari để bảo mật hoạt động duyệt…

Cài đặt Safari
Truy cập Cài đặt > Safari, tại đây bạn có thể: Chọn công cụ tìm…