Truy cập Cài đặt > Safari, tại đây bạn có thể:

  • Chọn công cụ tìm kiếm

  • Cung cấp thông tin Tự động Điền

  • Chọn mục ưa thích nào sẽ hiển thị khi bạn tìm kiếm

  • Yêu cầu mở liên kết trong trang mới hoặc trong nền

  • Chặn cửa sổ bật lên

  • Siết chặt quyền riêng tư và bảo mật

  • Xóa lịch sử, cookie và dữ liệu của bạn