Chạm vào nút Dấu trang để xem dấu trang, lịch sử duyệt web, danh sách đọc của bạn và các liên kết trong tweet của những người bạn theo dõi.
  • Đánh dấu trang hiện tại. Chạm nút chia sẻ, sau đó chạm Dấu trang. Để truy cập lại trang, chạm nút dấu trang, sau đó chạm dấu trang.

  • Sắp xếp dấu trang. Để tạo thư mục cho các dấu trang, chạm nút dấu trang, sau đó chạm Sửa.

  • Chọn mục ưa thích sẽ xuất hiện khi bạn chạm vào trường tìm kiếm. Truy cập Cài đặt > Safari > Mục ưa thích.

  • Thanh dấu trang trên máy Mac? Bật Safari trong Cài đặt > iCloud nếu bạn muốn các mục từ thanh dấu trang trong Safari trên máy Mac của bạn xuất hiện trong Mục ưa thích trên iPhone.

  • Lưu biểu tượng cho trang hiện tại trên Màn hình chính. Chạm nút chia sẻ, sau đó chạm Thêm vào Màn hình chính. Biểu tượng này chỉ xuất hiện trên thiết bị mà bạn tạo nó.