Khi bạn nhập vào trường Địa chỉ, các cụm từ tìm kiếm đề xuất được liệt kê bên dưới trường. Ở cuối danh sách là mục nhập để tìm kiếm trang hiện tại. Chạm vào một đề xuất để tìm kiếm hoặc chạm vào nút Tìm trên bàn phím để tìm kiếm chính xác những gì bạn đã nhập.
  • Tìm kiếm trên web. Nhập URL hoặc cụm từ tìm kiếm trong trường tìm kiếm ở đầu trang, sau đó chạm vào gợi ý tìm kiếm hoặc chạm Tìm trên bàn phím để tìm kiếm chính xác nội dung bạn nhập. Nếu bạn không muốn xem cụm từ tìm kiếm được gợi ý, truy cập Cài đặt > Safari > Trường Tìm kiếm Thông minh và tắt Gợi ý Tìm kiếm.

  • Đặt các mục ưa thích của bạn ở đầu danh sách. Chọn chúng trong Cài đặt > Safari > Mục ưa thích.

  • Tìm kiếm trên trang. Cuộn xuống cuối danh sách kết quả được đề xuất và chạm vào mục nhập bên dưới Trên Trang Này. Chạm nút tua đi để xem trường hợp xuất hiện tiếp theo trên trang.

  • Chọn công cụ tìm kiếm của bạn. Truy cập Cài đặt > Safari > Công cụ Tìm kiếm.