Đưa ra yêu cầu
Sức mạnh của Siri chính là cho phép bạn đưa ra yêu cầu. Mở Siri.…

Nói cho Siri biết về bạn
Nếu Siri biết bạn là ai, bạn có thể có dịch vụ tùy chỉnh—chẳng hạn…

Thực hiện các sửa đổi
Bạn muốn hủy lệnh gần đây nhất? Nói “cancel”, chạm vào biểu tượng Siri hoặc…

Cài đặt Siri
Để đặt các tùy chọn cho Siri, truy cập Cài đặt > Cài đặt chung…